CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Không tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” năm 2014

Ngày đăng: 27/11, 14:53

Ngày 03/4/2014, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm có Công văn số 09/BCĐTƯVSATTP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” vào ngày 15/4/2014.

Tuy nhiên để các các tỉnh, thành phố có thời gian chuẩn bị “Tháng hành động” tại địa phương, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm quyết định không tổ chức Hội nghị trực tuyến này.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 01/BCĐTƯVSATTP ngày 12/3/2014 của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ cử các thành viên tham dự Lễ phát động “Tháng hành động” tại một số địa phương.

Trân trọng thông báo./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ