CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2016

Ngày đăng: 10/03, 11:25

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH – CCATVSTP ngày 23/10/2015 về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016, Chi cục ATVSTP tiến hành rà soát danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, lập kế hoạch và ra quyết định số 107/QĐ-CCATVSTP ngày 07/03/2016 để kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở có sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải công bố theo quy định.

Chi cục ATVSTP Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ, hậu kiểm, giám sát hoạt động của cơ sở kinh doanh thực phẩm sau khi đăng ký thời gian từ ngày 14/3 – 10/4/2016. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý và phòng ngừa các trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, hạn chế một số sản phẩm không bảo đảm ATTP lưu thông trên thị trường, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm