CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

Ngày đăng: 30/03, 09:27

Ngày 29/3/2017 Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐLNVSATTP về Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm sống an toàn; Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu(Chi tiết tại file đính kèm)./. 
 

 

File đính kèm

    06KHBCD.pdf
    Phuluc1.pdf
    PhuLuc2.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm