CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 47/2021/TT-BTC

Số văn bản 47/2021/TT-BTC
Trích Yếu Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ; tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày Ban Hành 24/06/2021
Ngày Hiệu Lực 01/07/2021
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm