CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Sản phẩm cảnh báo bị nhiễm Salmonella poona do công ty TNHH Một Thành Viên xuất nhập khẩu Kim Yến nhập khẩu từ pháp

Ngày đăng: 20/03, 16:43

Chi tiết về Sản phẩm cảnh báo bị nhiễm Salmonella poona do công ty TNHH Một Thành Viên xuất nhập khẩu Kim Yến nhập khẩu từ Pháp xem tại file đính kèm

 

File đính kèm

    53.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm