CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết luận thanh tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm; nước giải khát không cồn; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 16/06, 22:25

 

File đính kèm

    Kết luận thanh tra nước uống đóng chai, đá thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm