CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo Về hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường

Ngày đăng: 25/08, 07:54

Chi tiết theo File đính kèm
 

 

File đính kèm

    Thong bao t m d ng l u thông cty STP - s p TU N kư.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm