CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP NĂM 2015

Ngày đăng: 21/01, 16:25

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Kpăh Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2015, các đơn vị thành viên đã triển khai tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn như: Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo cho UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn về ATTP; Tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2015, thu hút đông đảo người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm tham gia; Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được các ngành quan tâm, chú trọng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng lượng tin, bài, ấn phẩm tuyên tuyền, tần suất tuyên truyền so với cùng kỳ năm trước; Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và đột xuất được các cấp các ngành triển khai có hiệu quả, chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; Công tác giải quyết thủ tục hành chính được các ngành triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đảm bảo tuân thủ sự phân công quản lý nhà nước về ATTP.

Tuy nhiên, công tác triển khai đảm bảo ATTP trên địa bàn còn một số tồn tại hạn chế: Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tuyến huyện và tuyến xã chưa thực sự quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, trùng lắp giữa các cấp, các ngành; một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa duy trì các điều kiện đảm bảo ATTP sau khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra và tăng cả số vụ, số người mắc so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Kpăh Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo các đơn vị thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền ATTP theo lĩnh vực được giao chú trọng truyền thông theo chủ đề của Trung ương trong các đợt cao điểm về ATTP; Tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành ATTP và đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên, thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đối với Ngành Y tế

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tổ chức đánh giá và xác nhận kiến thức về ATTP; công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp quản lý.

Chỉ đạo tuyến huyện, xã tăng cường công tác quản lý và triển khai xây dựng mô hình điểm về thức ăn đường phố trên địa bàn.

- Đối với Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chỉ đạo Trạm Thú y tuyến huyện và nhân viên thú y cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Phát hiện sớm các ổ dịch và tuyên truyền vận động người dân tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm không nguồn gốc xuất xứ, gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc chết không rõ không nhân dùng chế biến thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối, nơi cung cấp nông sản, thủy sản và các loại trái cây.

Phối hợp với ngành Y tế điều tra nguyên nhân, giám sát điều tra căn nguyên, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc trách nhiệm quản lý ngành.

- Ngành Công Thương

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về phân cấp cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho tuyến huyện đối với các cơ sở thuộc ngành Công thương quản lý.

Tăng cường kiểm tra, cấp giấy đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

Phối hợp với ngành Y tế điều tra nguyên nhân, giám sát điều tra căn nguyên, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc trách nhiệm quản lý ngành.

- Đối với ngành Công an (Cảnh sát Môi trường – PC49)

Phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh hoặc đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để tránh chồng chéo gây phiền hà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân./.

Nguồn: Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy






Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm






Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm






Tự công bố sản phẩm