CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 15/2018/NĐ-CP

Số văn bản 15/2018/NĐ-CP
Trích Yếu Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Ngày Ban Hành 02/02/2018
Ngày Hiệu Lực 02/02/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm