CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Ngày đăng: 21/06, 00:00

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    03. KET LUAN KIEM TRA THANG HANH DONG 2022.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm