CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 17/10, 15:24

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào ngày làm việc cuối cùng và tiến hành phiên bế mạc.
 
Đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã phát biểu bế mạc.

Ban Chấp hành khóa XV và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV Dương Văn Trang đã phát biểu nhận nhiệm vụ: “Xác định rõ vinh dự to lớn gắn với trách nhiệm nặng nề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và cá nhân tôi xin hứa với Đảng, với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng những bài học kinh nghiệm, kế thừa những kết quả, thành tựu của các nhiệm kỳ trước, lắng nghe nguyện vọng và học hỏi nhân dân, nói đi đôi với làm, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ra mắt BCH khóa XV.
Ra mắt BCH khóa XV.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV cũng tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của toàn Đảng bộ, của quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chung sức chung lòng để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới”.
 

Đại hội đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV không tái cử trong nhiệm kỳ này
Đại hội tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV không tái cử trong nhiệm kỳ này.

Đại hội đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV không tái cử trong nhiệm kỳ này.

Phần thảo luận tại hội trường tiếp tục với những ý kiến liên quan đến các vấn đề: các chỉ tiêu phát triển kinh tế; cơ chế, chính sách mở rộng đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội; khó khăn trong công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết việc làm cho người lao động; công tác cán bộ và cán bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí…

 

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết 16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội.
 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, nhấn mạnh: “Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là tiền đề cần thiết, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới. Với những kết quả nói trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Trung ương Đảng, với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã thành công tốt đẹp”.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp

Nhóm P.V

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2015-2020)

1- Chỉ tiêu kinh tế:


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 7,5%/năm
- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9-10%/năm
- Cơ cấu kinh tế: nông-lâm-thủy sản là 37,25%, công nghiệp-xây dựng là 28,9%; các ngành dịch vụ là 33,85%
- Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 7,44%
- GRDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm
- Diện tích trồng rừng mới bình quân hàng năm đạt 800 ha và độ che phủ của rừng (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày) là 46,6%

 

2- Chỉ tiêu xã hội:
 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm; đến năm 2020 giảm còn 2,68% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,2%
- Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đạt 91,5%
- 100% dân số đô thị sử dụng nước sạch và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 70 xã
- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới 61,3% và đạt 8 bác sỹ/1 vạn dân.

 

3- Công tác xây dựng Đảng:
 

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm trên 50%
-  Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm 5%/tổng số đảng viên

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm