CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng: 29/07, 15:15

     Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Kpăh Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc cho Ban chỉ đạo và các cơ quan báo chí địa phương; tại đầu cầu 17/17 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí là thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố.
 
 

Ảnh: Đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 

       
      Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên được tổ chức tại tỉnh nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đến cấp ủy, chính quyền của 17 huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai và triển khai Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh toàn thực phẩm tỉnh, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị thành viên như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp; đầu cầu các địa phương như: thành phố Pleiku, huyện Chư Sê và thị xã An khê về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

Nguồn:  Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm