CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Công văn 607/ATVSTP ngày 14/12/2017 của Chi cục ATVSTP Gia Lai về việc xác minh thông tin

Ngày đăng: 14/12, 13:22

 

File đính kèm

    607CV.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm