CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Ngày đăng: 19/04, 16:11

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    01. KH Thang hanh dong vi ATTP 2023.signed.pdf
    01. Phu luc 1 KH trien khai Thang hanh dong vi ATTP 2023.signed.pdf
    01. Phu luc 2 KH Thanh hanh dong vi ATTP nam 2023.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm