CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết quả thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2016 tại Gia Lai

Ngày đăng: 05/10, 23:34

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐLNVSATTP ngày 22/8/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2016. Toàn tỉnh có 17/17 huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2016; đã thanh, kiểm tra 1.181 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; xử phạt vi phạm hành chính 69 cơ sở với số tiền 123.900.000đ (Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng).

Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến tỉnh thanh, kiểm tra 18 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (trong đó: 10 cơ sở sản xuất, 08 cơ sở kinh doanh); xử phạt vi phạm hành chính 14/18 cơ sở (chiếm 77,78%) với số tiền 39.600.000 đồng (Ba mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng); đề nghị 01 cơ sở tạm ngừng hoạt động sản xuất, chế biến; tiêu hủy tại chỗ 234,4 kg hàng thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không tem nhãn phụ của 06 cơ sở.

Các lỗi vi phạm chủ yếu của cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm: điều kiện vệ sinh cơ sở, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, ghi nhãn thực phẩm, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng...

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đoàn đã kiểm tra 01 BCĐLNVSATTP tuyến xã và 03 BCĐLNVSATTP tuyến huyện về công tác quản lý ATTP trên địa bàn. Các BCĐLNVSATTP tuyến xã, huyện được kiểm tra đã có sự chủ động trong việc thực hiện công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra, truyền thông bảo đảm ATTP; các cấp, các ngành ngày càng có sự quan tâm hơn trong việc phối hợp triển khai, thực hiện các hoạt động trong công tác quản lý, đảm bảo ATTP trên địa bàn.

 Các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định nhằm bảo đảo ATTP trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.
Nguồn: Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai

 

File đính kèm

    485.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm