CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo về việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa đăng ký bản công bố sản phẩm

Ngày đăng: 26/06, 10:15

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new của Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh, địa chỉ: H25 Man Bồi Gốc Găng, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (sản xuất tại Chi nhánh tại Thái Bình – Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh, địa chỉ: (Nhà Bà Nguyễn Thị Duyên) Xóm 2 Thôn Đại La, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) lưu thông trên thị trường mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 315/CCATVSTP-TTr ngày 22/6/2018 đề nghị Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát và thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new của Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh và tuyên truyền trên địa bàn để người tiêu dùng biết không sử dụng sản phẩm chưa đăng ký bản công bố theo quy định.

 

File đính kèm

    CV 315.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm